Denna manual utforskar popkulturturism – ett spännande nytt fenomen och tittar på hur du kan utnyttja dess potential för ditt eget företag, organisation eller region.

01

Vad  r popul rkulturturism turism?

05

Utformning av popul rkulturturisma produkter i olika milj er

02

Betydelsen av popul rkulturturism turism

06

Marknadsf ring av din popul rkulturturisma produkt

03

Former av popul rkulturturism turism

07

Fallstudier: exempel p god praxis

04

Vilka  r de popul rkulturturisma turisterna?

01

Vad  r popul rkulturturism turism?

02

Betydelsen av popul rkulturturism turism

03

Former av popul rkulturturism turism

04

Vilka  r de popul rkulturturisma turisterna?

05

Utformning av popul rkulturturisma produkter i olika milj er

06

Marknadsf ring av din popul rkulturturisma produkt

07

Fallstudier: exempel p god praxis